Regulamin Wypożyczalni SuperCar Garage


1. Definicje

1.1. Wypożyczalnia – firma SuperCar Garage Kamil Piankowski, świadcząca usługę najmu pojazdów.
1.2. Najemca – osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z usług wypożyczalni.
1.3. Samochód – pojazd mechaniczny, będący przedmiotem wypożyczenia.

2. Warunki ogólne

2.1. Wypożyczalnia udostępnia samochody na podstawie niniejszego regulaminu.
2.2. Wypożyczenie samochodu jest możliwe dla osób posiadających prawo jazdy minimum od 12 miesięcy.
2.3 Kaucja nie jest pobierana od Najemcy.
2.4. Najemca zobowiązany jest do przedstawienia ważnego prawa jazdy oraz dokumentu tożsamości przed wypożyczeniem samochodu.

3. Rezerwacja i wynajem samochodu

3.1. Najemca może dokonać rezerwacji samochodu poprzez kontakt telefoniczny, SMS, email, komunikator internetowy lub za pomocą formularza online na stronie internetowej wypożyczalni.
3.2. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy rezerwacji samochodu w przypadku braku dostępności lub naruszenia warunków regulaminu.
3.3. Wynajem samochodu rozpoczyna się w momencie podpisania umowy najmu i trwa przez określony w umowie okres.
3.4  Rezerwacja samochodu jest możliwa po uiszczeniu zaliczki rezerwacyjnej. Zaliczka wynosi 200zł brutto lub 10% wartości najmu, gdy łączna kwota do zapłaty za najem przekracza 2000zł brutto.

4. Opłaty i płatności

4.1. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni.
4.2. Opłaty obejmują koszt wynajmu samochodu oraz ewentualne dodatkowe usługi lub ubezpieczenia.
4.3. Najemca może dokonać płatności gotówką, kartą płatniczą, blikiem lub przelewem bankowym.

5. Ubezpieczenie i odpowiedzialność

5.1. Samochody wypożyczane przez wypożyczalnię są objęte ubezpieczeniem AC, OC oraz Assistance na terenie całej Polski.
5.2. Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody lub utratę samochodu w okresie wynajmu, z wyłączeniem uszkodzenia pojazdu z winy osoby trzeciej, która zostanie wskazana przez funkcjonariuszy Policji jako sprawca zdarzenia drogowego.
5.3. Odpowiedzialność finansowa za szkody z winy Najemcy, jest ograniczona do kwoty 35.000 zł brutto.
5.4. Ograniczenie odpowiedzialności finansowej za szkody z winy Najemcy, nie wyklucza możliwości naliczenia opłaty przez Wypożyczalnię z tytułu utraconych korzyści (opłata naliczana proporcjonalnie do czasu niezbędnego na naprawę). Opłata może zostać naliczona, gdy pojazd po wynajmie będzie posiadał uszkodzenia uniemożliwiające ich naprawienie w ciągu jednej doby.
Za uszkodzenia możliwe do naprawienia w ciągu jednej doby uważa się zarysowanie felgi lub uszkodzenie opony.
5.5. W przypadku szkody lub wypadku, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia zdarzenia wypożyczalni.
5.6. W przypadku kolizji lub wypadku, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego wezwania funkcjonariuszy Policji na miejsce zdarzenia, w celu wskazania jego sprawcy.

6. Warunki zwrotu samochodu

6.1. Najemca zobowiązany jest do zwrotu samochodu w stanie zgodnym z opisem zawartym w protokole zdawczo-odbiorczym.
6.2. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub braki w samochodzie powstałe w czasie wynajmu.
6.3. Samochód powinien być zwrócony do wypożyczalni w terminie wskazanym w umowie.
6.4. Najemca zobowiązany jest do zatankowania samochodu do poziomu, który był obecny przy odbiorze pojazdu.
6.5. Za opóźnienie w zwrocie samochodu wypożyczalnia może naliczyć dodatkowe. Opłaty dodatkowe są wskazane w umowie najmu pojazdu.

7. Warunki wykorzystania Voucherów

7.1. Vouchery wartościowe obniżają łączną kwotę do zapłaty za najem pojazdu, uwzględniając cenę najmu, obowiązującą w danym dniu najmu.
7.2. Promocje nie łączą się, w związku z tym Voucherów nie będzie można wykorzystać, w celu obniżenia kosztu najmu pojazdu, gdy otrzymujemy 1 dobę lub więcej gratis.
7.3. Vouchery o wartości 50zł – 250zł można wykorzystać podczas najmu pojazdu na 1 dobę lub więcej.
7.4. Vouchery o wartości od 300zł można wykorzystać podczas najmu pojazdu na 2 doby lub więcej.

8. Postanowienia końcowe

8.1. W przypadku sporu między stronami umowy, obie strony zobowiązują się do podjęcia próby rozwiązania konfliktu drogą negocjacji.
8.2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu między Wypożyczalnią a Najemcą.
8.3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do odmowy usług lub nałożenia dodatkowych sankcji.
8.4. Wszelkie zmiany w regulaminie wymagają formy pisemnej i akceptacji obu stron.

FAQ (Najczęściej zadawane pytania)

  1. Czy mogę wynająć samochód bez kaucji, jeśli moje prawo jazdy ma mniej niż 12 miesięcy? Nie, nasza wypożyczalnia nie umożliwia wynajmu samochodów, jeśli Najemca nie posiada prawa jazdy minimum od 12 miesięcy.
  2. Czy są dodatkowe opłaty za wynajem samochodu?
    Opłaty za wynajem samochodu obejmują koszt samego wynajmu. Dodatkowe opłaty mogą dotyczyć opcjonalnych usług lub ubezpieczeń.
  3. Co się stanie, jeśli uszkodzę wypożyczony pojazd? W przypadku uszkodzenia wynajętego pojazdu, będziesz odpowiedzialny za pokrycie kosztów naprawy zgodnie z warunkami umowy i zasadami ubezpieczenia.
  4. Czy mogę przedłużyć okres wynajmu samochodu bez kaucji? Tak, jeśli chcesz przedłużyć okres wynajmu samochodu, skontaktuj się z naszą wypożyczalnią i omów szczegóły przedłużenia umowy.
  5. Jak mogę anulować rezerwację samochodu? Aby anulować rezerwację samochodu, skontaktuj się z naszą wypożyczalnią i poinformuj nas o swojej decyzji. Postaramy się pomóc Ci w rozwiązaniu tej sytuacji.
  6. Czy zaliczka rezerwacyjna podlega zwrotowi? Zaliczka może zostać zwrócona wyłącznie, gdy do najmu nie dojdzie w związku defektem pojazdu będącego przedmiotem rezerwacji. W wyjątkowych sytuacjach zaliczka może zostać wykorzystana na poczet najmu pojazdu w innym terminie.
  7. Jakie obowiązują dopuszczalne formy płatności: Najemca może dokonać płatności gotówką, kartą płatniczą, blikiem lub przelewem bankowym.

Podsumowanie

Wypożyczalnia samochodów bez kaucji, to dogodna opcja dla osób, które chcą skorzystać z usług wynajmu samochodów bez konieczności blokowania środków na kaucję. Przed rozpoczęciem procesu wypożyczenia, ważne jest zapoznanie się z regulaminem wypożyczalni, aby mieć pełną świadomość warunków i zasad najmu. Pamiętaj, że każda wypożyczalnia może mieć nieco inne warunki, dlatego warto dokładnie przeczytać umowę przed jej podpisaniem.

Korzystając z usług wypożyczalni samochodów, pamiętaj o odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniu z pojazdu. Zwracaj samochód w stanie, w jakim go otrzymałeś, przestrzegaj obowiązujących przepisów drogowych i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz innych użytkowników dróg.

Klauzula informacyjna – Obowiązek informacyjny RODO – SuperCar Garage